Insolventa

Servicii privind procedurile de insolventa si alte servicii conexe

– deschiderea procedurii de insolventa;

– administrarea in perioada de observatie;

– reorganizarea societatii;

– lichidarea societatii;

– asistenta creditori/terte persoane;

– intocmire planuri de reorganizare;

– servicii de avocatura pentru creditori/lichidatori în recuperarea creantelor;

– orice alte servicii legate direct sau indirect de procedura insolventei.

Servicii de lichidare voluntara pentru societati, asociatii si fundatii

– consultanta pentru indeplinirea formalitatilor de incepere a lichidarii la ONRC/Registrul asociatilor si fundatiilor, etc.;

– analiza economico – financiara, analiza juridica;

– notificare creditori, intocmire tabel creditori, evaluarea si valorificarea bunurilor;

– achitarea crentelor societatii, distribuirea activul ramas intre asociati, intocmirea raportului si bilantului final al lichidarii.

Servicii de preventie a insolventei pentru societati comerciale, asociatii si fundatii

– Concordat preventiv, (Intocmirea ofertei de concordat, negocierea conditiilor concordatului cu creditorii debitorului, supravegherea / implementarea concordatului preventiv;

– Mandat Ad-Hoc (Negocierea de acorduri intre debitor si creditori pentru reesalonari, reduceri de datorii, restructurari/reduceri de personal);

– Cost cutting programme (Program sustinut de reducere de costuri, analiza, implementare).